مهندسی فوتونیک

مطالب علمی و مشاوره آزمون کارشناسی ارشد فوتونیک

مهندسی فوتونیک

مطالب علمی و مشاوره آزمون کارشناسی ارشد فوتونیک

مهندسی فوتونیک
طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران در روزهای هشتم تا دهم بهمن سال جاری در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار خواهد شد.

 آخرین مهلت ارسال مقاله دوازدهم آبان و آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در همایش هفدهم دی می باشد.


http://www.icop.ir/