مهندسی فوتونیک

مطالب علمی و مشاوره آزمون کارشناسی ارشد فوتونیک

مهندسی فوتونیک

مطالب علمی و مشاوره آزمون کارشناسی ارشد فوتونیک

مهندسی فوتونیک
طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

 داوطلبانی که خواهان ثبت نام در دوره های مجازی (ویژه شاغلین) و پردیس خودگردان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور هستند، تا چهارشنبه 25 تیر مهلت دارند تا از طریق سایت سازمان سنجش اقدام به ثبت نام آزمون ورودی این دوره ها نمایند. گفتنی است که دانشگاه های شهید بهشتی، تبریز، شهید باهنر کرمان و ولی عصر رفسنجان در این دوره ها اقدام به پذیرش دانشجو در مجموعه ی فوتونیک می نمایند !

۹۳/۰۴/۲۴
رضا ارکانی