مهندسی فوتونیک

مطالب علمی و مشاوره آزمون کارشناسی ارشد فوتونیک

مهندسی فوتونیک

مطالب علمی و مشاوره آزمون کارشناسی ارشد فوتونیک

مهندسی فوتونیک
طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

 در یکی از مقالاتی که ماه گذشته میلادی در مجله بسیار معتبر Nature Photonics به چاپ رسیده، گزارش شده که محققان ژاپنی با بکارگیری بلورهای فوتونی توانسته اند امواج تراهرتز را مقید نموده و به دام بیندازند.


لینک مقاله