مهندسی فوتونیک

مطالب علمی و مشاوره آزمون کارشناسی ارشد فوتونیک

مهندسی فوتونیک

مطالب علمی و مشاوره آزمون کارشناسی ارشد فوتونیک

مهندسی فوتونیک
طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

خواص نوری چاه های کوانتومی

چهارشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۰۵:۴۹ ب.ظ

 نوشتار پیش رو با زبانی ساده به بررسی خواص نوری چاه های کوانتومی پرداخته و مفاهیم و کاربردهای آن را بازگو می کند.


Optical Physics of Quantum Wells
۹۵/۱۱/۲۷